เกาะอังกฤษน่าเที่ยว ตรินิแดดและโตเบโก ประเทศบนเกาะเล็กๆที่เป็น มรดกจากยุคอาณานิคมจากอังกฤษ

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว ตรินิแดดและโตเบโก ประวัติ เป็นอย่างไร?

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว ตรินิแดดและโตเบโก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก เป็นชาติที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ห่างจากประเทศเวเนซุเอลา 11 กิโลเมตร เป็นรัฐที่เป็นหมู่เกาะคือ เกาะตรินิแดด เกาะโตเบโก และเกาะเล็กๆอื่นๆอีก 21 เกาะ โดยเกาะตรินิแดดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาหมู่เกาะ ในขณะที่เกาะตรินิแดดมีขนาดเล็กกว่า 303 ตารางกิโลเมตร

ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นที่ประเทศทั่งหมด และมีประชากรน้อยกว่า ประเทศแห่งนี้เป็นหมู่เกาะเล็กๆ รายรอบเกาะสองเกาะที่เป็นที่ตั้งประเทศ โดยในยุคหนึ่งที่อังกฤษเข้ามาปกครอง และนำผู้คนจากที่ต่างๆมาเป็นแรงงาน ในเกาะแห่งนี้มาทำการเกษตร

โดยมีชาว ยุโรป จีน ซีเรีย – เลบานอน และอินเดีย รวมไปถึงการนำทาสชาวแอฟริกา จำนวนมากเข้ามาเป็นทาสแรงงาน ในประเทศแห่งนี้มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดการผสมผสาน ของเชื้อชาติที่ผู้คนต่างถิ่นฐานมาอยู่รวมกัน โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ในประเทศแห่งนี้ด้วยนั่นเอง ซึ่งอังกฤษเองที่เข้ามาปกครอง ต้องต่อสู้กับชาวพื้นเมือง ที่ต่อต้านเหล่าอาณานิคมต่างๆมาแล้ว อย่างดัตซ์ หรือ สเปน ที่เคยเข้ามารุกรานยังเกาะแห่งนี้ แต่ภายใต้การนำของนายพลเซอร์ราล์ฟ Abercromby เปิดตัวบุกรุกตรินิแดดจำนวนกองเรือ

ที่ปิดล้อมเกาะแห่งนี้เอาไว้ ด้วยจำนวนกองเรือที่เยอะ ทำให้ผู้ปกครองเกาะนี้ต้องยอมจำนนต่ออังกฤษ โดยไม่ได้มีการต่อสู้หรือสูญเสีย จนทำให้อังกฤษปกครองอาณานิคมแห่งนี้ ภายใต้สินธิสัญญาอาเมียงส์ ค.ศ. 1802 ตั้งแต่ออังกฤษเข้ามาปกครอง

ได้พาเหล่าผู้คนต่างๆเข้ามาตั้งรกรากกันยังเกาะแห่งนี้ จนกระทั่งในเวลาต่อมาตรินิแดดและโตเบโก ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1962 และได้ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นประมุขของรัฐแห่งนี้ ทำให้ประเทศแห่งนี้อยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษ จนมาถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันนั่นเอง

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว ตรินิแดดและโตเบโกมีความสำคัญอย่างไร?

ในบรรดาหมู่เกาะต่างๆ ในภูมิภาคนี้ล้วนแต่เป็นอาณานิคมของสเปน หรือเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส จึงทำให้การแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจยุโรป ต่างแย่งชิงหรือแม้กระทั่งแข่งขัน กันมองหาดินแดนใหม่ที่มีทรัพยากร หรือวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการค้า อังกฤษเองได้เล็งประเทศหมู่เกาะแห่งนี้เอาไว้ หลังจากที่ประเทศอื่นๆได้พยายามเข้ายึดครอง แต่ทว่าก็ไม่อาจควบคุมอาณานิคมแห่งนี้ได้

จากการขับไล่ของชาวท้องถิ่นนั่นเอง จนกระทั่งอังกฤษได้เข้ามาปกครองยังที่แห่งนี้ ทำให้สิ่งต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไป โดยดั่งเดิมนั่นคนพื้นเมืองมีจำนวนน้อย จึงทำให้ขาดแรงงานในการ ทำการเกษตรภายในประเทศ อังกฤษที่มีอาณานิคมอยู่ที่อินเดีย

ได้นำแรงงานชาวอินเดีย รวมถึงทาสผิวสีชาวแอฟริกา เข้ามาเป็นแรงงานอย่างมากมาย รวมถึงชนชาติอื่นๆที่ย้ายกันตามมา เพื่อหวังโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต ทำให้ประเทศบรรดาหมู่เกาะต่างๆ เป็นเหมือนอ่าวทางการค้าของอังกฤษ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาค

อเมริกากลางนั่นเอง นอกจากทำการเกษตรบนเกาะนี้ ในเวลาต่อมาได้ค้นพบปิโตเลียมในปี ค.ศ. 1857 และเพื่งมามีความสำคัญเมื่อ ค.ศ. 1930 เมื่ออ้อยและโกโก้มีราคาทางผลผลิตต่ำ จนทำให้ระบบอุตสาหกรรม ทางการเกษตรต้องล่มลง

จึงทำให้ปิโตเลียมเป็นอุตสาหกรรมส่งออก แทนสินค้าเกษตรนั่นเอง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั่น ตกต่ำลงและโลกได้เข้าสู่ยุคพลังงาน ด้วยประเทศหมู่เกาะแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทำให้ประเทศเล็กๆนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นส่งออกพลังงานนั่นเอง

ตรินิแดดและโตเบโกสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

ประเทศแห่งนี้เป็นหมู่เกาะเล็กๆรายรอบ และอุดมไปด้วยธรรมชาติทางทะเล และประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ ที่เกิดขึ้นจากช่วงอาณานิคมนั่นเอง ด้วยความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของที่นี้ เกิดจากการรวมตัวกันของเชื้อชาติ จากที่ต่างๆมารวมกันที่เกาะแห่งนี้ ทำให้เกิดความเชื่อทางศาสนาอันหลากหลาย รวมถึงภาษาที่ใช้กันโดยในอดีตนั่น ภาษาที่ใช้กันมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคของเกาะ

จนกระทั่งอังกฤษเข้ามาปกครอง และได้หลอมรวมชนชาติต่างๆเข้าด้วยกันนั่นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ พอร์ตออฟสเปน เมืองหลวงของประเทศแห่งนี้ ที่เป็นมรดกจากยุคอาณานิคม ที่มีสถาปัตยกรรมช่วงศตวรรจที่ 18 – 19 สไตล์เรเนซองส์

ด้วยสถานที่อันโดดเด่นอย่าง สภาแดงรัฐสภา ตั้งอยู่ใน Woodford Square และ Magnificent Seven ซึ่งเป็นคฤหาสน์อันแสนหรูอยู่ใกล้กับพื้นที่สีเขียวสอุ่ม อย่างสวน Queen ‘s Park Savannah และ Royal Botanic Garden

นับว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ของพอร์ตสเปนแห่งนี้ที่ครั้งหนึ่ง ชาวสเปนได้ควบคุมท่าแห่งนี้ จนกระทั่งได้ถูกเปลี่ยนเจ้าอาณานิคมไปเป็นอังกฤษนั่นเอง ทำให้เมืองแห่งนี้เมืองเป็นบันทึกทางประวัติ ของประเทศแห่งนี้ผ่านสิ่งก่อสร้าง จากยุคสมัยอาณานิคมนั่นเอง

สถานที่ต่อไปคือ Pigeon Point ชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะ Tobago และเป็นหาดที่มีความสวยงามมากที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อ Pigeon Point Heritage Park เป็นชายฝั่งทะเลประการัง ล้อมรอบหาดแห่งนี้มีความสวยงาม

การเดินทางมายังที่นี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแลกเข้าด้วยนั่นเอง ที่อันเป็นไฮไลท์แห่งนี้คือ บาร์ ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และยังมีเก้าอี้ชายหาดให้เช่า เพื่อนอนอาบแดดได้นั่นเอง หรือแม้กระทั่งนั่งเรือออกไปดำน้ำ ชมแนวประการัง Buccoo ของท้องทะเลแห่งนี้

และว่ายน้ำที่สระไนลอน นับว่าเป็นชายหาดอีกแห่งหนึ่ง ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมายซัพพอร์ตนักท่องเที่ยว ให้ช่วงวันหยุดของคุณได้พักผ่อน ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง เราไปกันต่อที่ ศูนย์ธรรมชาติ Asa Wright Nature Center & Lodge ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเกาะตรินิแดด

ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่ปกคลุมกว่า 1,500 เอเคอร์ ในบริเวณป่าอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของนกหลากชนิด ที่เป็นสายพันธ์หายากในโลกนี่นั่นเอง อย่างสายพันธ์ุ Aripo Valleys Hummingbird , Woodcreepers , Pygmyowls , Trogons และ oilbird

นับว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศน์ อันอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้สัมผัสธรรมชาติ ในการทัวร์ชมนกต่างๆในป่าแห่งนี้  นอกจากนี้ยังมีกระท่อมให้เราได้พัก ค้างคืนภายในป่าแห่งนี้ ได้สัมผัสกับธรรมชาติยามค่ำคืน

ที่รายล้อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดนั่นเอง สถานที่สุดท้ายคือ พิพิธภัณฑ์ Fort King George ตั้งอยู่บนเกาะ โตเบโก ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1780 ที่แห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั่วทั้งเกาะอย่าง Scarborugh Bay ได้เห็นเมืองอันเงียบสงบทางด้านล่าง

ที่แห่งนี้รายล้อมไปด้วยต้นไม้แสนงดงาม ประดับไว้อยู่คู่กับป้อมแห่งนี้ ที่ยังคงสภาพเอาไว้เหมือนในอดีต ปืนใหญ่รวมถึงกำแพงหิน ยังคงสภาพสมบูรณ์ตามยุคสมัยนั่นเอง ที่แห่งนี้ยังมีการจัดแสดงแผนที่โบราณแอฟริกันอาร์ตแฟค และเปลือกหอยของ Amerindian

นับว่าเป็นสถานที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้นั่นเอง ทำให้เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง บนเกาะแห่งนี้นั่นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของตรินิแดดและโตเบโก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติอีกมากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะแก่การพักผ่อน ในช่วงวันหยุดนั่นเอง

ปัจจุบันตรินิแดดและโตเบโกเป็นอย่างไร?

จากเดิมที่เป็นประเทศเกษตรกรรม รวมถึงส่งออกปิโตเลียมมาตั้งแต่ยุคอาณานิคม ทำให้ประเทศนี้หลังจากได้รับเอกราช ก็ยังคงใช้ระบบเศรษฐกิจจากเดิม ที่อาณานิคมได้วางรากฐานการปกครองเอาไว้ ทำให้ประเทศนี้ได้รับประโยชน์ไปด้วยนั่นเอง ปัจจุบันประเทศนี้ได้พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นเสน่ห์ของภูมิภาคนี้ ที่มีความสวยงามล้อมรอบไปด้วย เกาะต่างๆถึง 21 เกาะเลยทีเดียว

จึงทำให้ประเทศแห่งนี้ อุดมไปด้วยธรรมชาติทางทะเล และผืนป่าในอุทยานอันกว้างใหญ่ ของนานาพันธุ์นกชนิดต่างๆที่อาศัย อยู่ในประเทศแห่งนี้นั่นเอง อันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้นั่นเอง

เกาะอังกฤษน่าเที่ยว

สรุปการท่องเที่ยวในตรินิแดดและโตเบโกเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นสถานที่ท่องธรรมชาติ อีกที่หนึ่งมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และด้วยควาสสิคจากยุคอาณานิคม ที่ทำให้เมืองต่างๆในประเทศ มีสถาปัตยกรรม รวมถึงร่องรอยในประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าช่วงเวลาต่างๆในประเทศแห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงแค่เกาะธรรมดา จนกลายเป็นเมืองท่าอีกแห่งหนึ่ง ที่คอยส่งออกน้ำตาลจำนวนมากไปยังยุโรปนั่นเอง นับว่าเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับ

การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่คุ้มต่าเลยทีเดียว สำหรับใครที่ชื่นชอบทะเลแล้วละก็ จะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยทีเดียว จึงทำให้มองว่า ตรินิแดดและโตเบโก เป็นประเทศเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่เกาะ ที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในช่วงหนึ่งที่อังกฤษได้เคยปกครอง จนกลายเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรม ของผู้คนที่ผสมผสานกันจากผู้คน หลากหลายภูมิภาคทั่วโลกนั่นเอง แต่ก็อยู่ร่วมกันได้มาอย่างยาวนาน จนรวมกันเป็นประเทศนี้นั่นเอง 

ทริปเที่ยวยุโรป

ข่าวไอทีล่าสุด2021

เว็บโหลดเกมฟรี

รีวิว ฮิโรชิม่า