ที่เที่ยวสวยๆ เที่ยวอุซเบกิสถาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่น่าหลงใหล

ที่เที่ยวสวยๆ

ที่เที่ยวสวยๆ ทาจิกิสถานประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวสวยๆ ทาจิกิสถานมีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่ได้ติดทะเล มีที่ตั้งอยู่เอเชียกลาง และมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน ที่มาของชื่อประเทศนี้หมายถึง ดินแดนแห่งชาวทาจิก ( Tajiks ) คำๆนี้ถูกเริ่มต้นใช้ในช่วงยุคกลาง ในช่วงศตวรรษที่ 11 จากบันทึกของชาวอิหร่านในเวลานั้น ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 15

ได้มีการบันทึกชื่อทาจิก ในวรรณคดีเปอร์เซียยุคกลาง ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงประเทศแห่งนี้ แต่เพียงเล็กน้อย จนกระทั่งศตวรรษที่ 20 จากการที่สหภาพโซเวียตได้ เข้ามามีอำนาจในดินแดนแถบนี้ รวมถึงกลืนประเทศแห่งนี้

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต จนบ่อยครั้งนั้นที่ทาจิกิสถูกสะกด เป็นภาษาละตินว่า Tadjikistan หรือ Tadzhikistan เป็ยภาษาทับศัพท์จากภาษารัสเซีย Tadzhikistan ได้ถูกใช้แพร่หลายในวรรณคดีอังกฤษนั้นเอง

ประเทศแห่งนี้มีขนาดเล็กที่สุด ในกลุ่มประเทศเอเชียกลางนั้นเอง ดินแดนแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อ จักรวรรดิรัสเซียได้แผ่ขยายอำนาจ มายังเอเชียกลางในช่วงศตวรรษที่ 19 รัสเซียค่อยๆควบคุมดินแดนในเอเชียกลาง จนกระทั่งมาถึงยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

รัสเซียได้กลายเป็นสังคมนิยม และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหภาพโซเวียต ถึงแม้ทาจิกจะถูกควบคุมโดยรัสเซีย ที่นับถือศาสนาคริสต์กัน แต่ทว่าผู้คนดินแดนในส่วนนี้นับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้เกิดกลุ่มศาสนาในดินแดนแถบนี้ ด้วยความหวาดระแวงต่อ

ความมั่นคงในประเทศทหารรัสเซีย จำนวนหนึ่งได้ประจำการดูแลความสงบ แต่ทว่าได้มีความตึงเครียดเกิดขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2459 เมื่อผู้ประท้วงได้เกิดความไม่พอใจ และโจมตีทหารรัสเซีย จึงนำไปสู่ความขัดแย้งภายในที่รุนแรง

จนกระทั่งในปี ค.ศ.1990 สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง ทาจิกสถานเองได้รับเอกราช จากการถูกปกครองเป็นเวลาร้อยกว่าปี หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้ว ได้เกิดความขัดแย้งภายในทางด้านแนวคิด จนถึงขั้นแยกตัวออกจากประเทศ

ไปตั้งกองกำลังอิสลามหัวรุนแรง ยังตอนเหนือของอัฟกานิสถาน และคอยมาโจมตีภายในประเทศทาจิกิสถาน จึงมีการต่อสู้กันทางชายแดนอยู่บ่อยครั้ง เหตุการณ์ยืดเยื้อจนไปถึง   ค.ศ. 1997 ได้มีการลงนามสันติภาพระหว่างประธานาธิบดี Emomall Rahmonov กับนาย Sayed Abudulla Nuri ผู้นำกลุ่มหัวรุนแรง และประเทศแห่งนี้ยังคงปกครอง แบบสาธาณรัฐจนมาถึงทุกวันนี้นั้นเอง

ที่เที่ยวสวยๆ

ที่เที่ยวสวยๆ ทาจิกิสถานมี ความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ในอดีตนั้นดินแดนในแถบนี้ ยังไม่มีการพรมแดนประเทศที่ปิดกั้น ผู้คนในเอเชียกลางต่างเดินทาง ไปมาหาสู่กันระหว่างการค้าและแลกเปลี่ยนศาสนา โดยทาจิกิสถานนั้นว่าเป็นศูนย์กลาง ทางศาสนาอิสลามที่ร่วมกันเป็น ปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านทหารรัสเซีย ที่เข้ามาปกครองในช่วงเวลาสงครามเย็นนั้นเอง จากการรวมตัวกันของกลุ่มศาสนาอิสลาม จึงนำพาไปสูู่ความระแวงของรัสเซีย

ที่กลัวศาสนาอิสลามจะมีอิทธิพล กับการปกครองของรัสเซีย ที่เป็นชาวคริสต์นั้นเอง แต่ด้วยความขัดแย้งนี้เองนำพาไปสู่ การต่อรองอำนาจในดินแดนแห่งนี้นั้นเอง และยังเป็นเหตุในการแยกตัวของประเทศ หลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ล้มสลายลงนั้นเอง

ประเทศแห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และธรรมชาติที่มีความสวยงาม อันเป็นสมบัติของประเทศแห่งนี้ มาอย่างยาวนานแล้วนั้นเอง โดยมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ ถึงชาวทาจิกที่อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ที่ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าหนึ่ง

เร่ร่อนอยู่ในแถบนี้รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้นั้นเอง นอกจากนี้ยังมีรากวัฒนธรรมของชาวทาจิก มาตั้งแต่โบราณผ่านการถ่ายทอดศาสนา และภาษาเขียนนั้นเอง จึงเป็นเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกความมีตัวตนของคนทาจิกนั้นเอง

อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งการแลกเปลี่ยน สินค้าของเส้นทางเดินสายไหม ที่มาจากประเทศจีนอันห่างไกล เพื่อนำสินค้าไปยังยุโรป ซึ่งต้องมีการผ่านเอเชียกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศแห่งนี้ด้วยนั้นเอง

ทาจิกิสถาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ประเทศแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของการท่องเที่ยวในทาจิกิสถาน อันขึ้นชื่อและมีหลายสิ่งที่ อาจทำให้คุณได้รู้จักประเทศมากขึ้นอย่างแน่นอน และจะต้องรู้สึกรักธรรมชาติ ที่แห่งนี้อย่างแน่นอน ด้วยที่ตั้งของประเทศเป็นที่ราบสูง จึงเป็นเขตภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่ ทำให้แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ในแบบตะวันออกกลางนั้นเอง

สถานที่แรกนั้นคือ เมืองออส ( Osh ) เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง ทางภาคใต้ของประเทศที่นับว่า มีความเก่าแก่กว่า 3,000 ปีเลยทีเดียว นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของประเทศ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เฟอร์กาน่า ( Fergana valley )

อีกทั้งภายในเมืองนั้นยัง แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่ตกทอด มาถึงปัจจุบันถึงแม้ในช่วงสหภาพโซเวียต ปกครองประเทศนี้ทำให้วัฒนธรรมดั่งเดิม ถูกทำให้สูญหายด้วยแนวคิดสังคมนิยม ที่ทุกคนต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกกำหนดไว้นั้นเอง

เมืองแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สุไลมานทู ( Sulayman Too National Historical and Archaeological Museam ) ที่มักมีนิทรรศการต่างๆ ทำให้สถานที่นี้มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังสามารถเห็นวิวจากบนยอดเขา สุไลมานทู

ก็จะเห็นวิวเมืองออสได้นั้นเอง อีกสถานที่หนึ่งของเมืองอันเก่าแก่ก็คือ ตลาดกลางออส ( Osh Bazzar ) เป็นบาร์ซ่าที่เก่าแก่ ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งการเดินทางของ คาราวานสินค้าเส้นทางสายไหม ทำให้ที่แห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์กลาง

ของผู้คนที่นี้อยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ หมู่บ้านซารีทัช ( Sary Tash ) ซึ่งเป็นชุมทางของการเดินทาง คาราวานสินค้าที่มาจากจีน มาตามเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่

นับพันปีเลยทีเดียว พาให้เราได้เห็นวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ที่ยังคงทำอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ และทำการเกษตรตามแบบฉบับวิธีเดิม เส้นทางอันใกล้กันนั้นยังมี ยอดเขาเลนิน ( Lenin Peak ) ด้วยความสูงกว่า 7,134 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศ การที่จะพิชิตยอดเขานี้ อาจเกิดอันตรายได้เพราะข้างบนนั้น มีอ็อกซิเจนที่น้อยด้วยชั้นบรรยากาศนั้นเอง แต่ถ้าหากได้ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็จะรู้สึก คุ้มค่ากับการที่ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาแห่งนี้

ได้เห็นวิวความสวยงามจากความสูงนั้นเอง เราไปกันต่อที่ เมืองมูร์กาบ ( Murghab ) ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นฐานบัญชาการ ของสหภาพโซเวียตที่เข้ามา คานอำนาจในตะวันออกกลาง กับประเทศอังกฤษที่มัอาณานิคม อยู่ในตะวันออกกลางนั้นเอง

ด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆนั้นยังคงอยู่ในสภาพ ที่ยังเหมือนกับอยู่ในช่วงสงครามเย็น พาให้เราได้ชมเมืองแห่งนี้ที่มี มรดกจากยุคสงครามเย็นนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ป้อมปราการยัมชุน ( Yumchun fortresses ) ป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น

ในช่วงศตวรรษที่ 3 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อเป็นจุดสังเกตการณ์ และเป็นกำแพงไว้ป้องกันการรุกราน ของศัตรูในอดีตนั้นเอง ปัจจุบันนั้นหลงเหลือเพียงแค่ ซากกำแพงที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา นับพันปีที่ดินแดนในแถบนี้ มีความเจริญทางการค้านั้นเอง

และด้วยที่ตั้งของป้อมนี้เอง สามารถเห็นเทือกเขาหิมะของฝั่ง อัฟกานิสถานได้ด้วยนั้นเอง เป็นวิวที่มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวในทาจิกิสถาน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคง มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ในประเทศที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่ ที่ได้รับการตกทอดมาจากสู่รุ่น มาถึงปัจจุบันนั้นเอง

ที่เที่ยวสวยๆ

ปัจจุบันทาจิกิสถานเป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากในดินแดนแถบนี้ อันเป็นการส่งออกหลักของประเทศนี้ ที่ทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ มีการพัฒนา อย่างก้าวหน้า ทางด้านการท่องเที่ยวเองก็เป็น ส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจหลักที่ ช่วยให้ประเทศแห่งนี้มีความเจริญ ด้วยธรรมชาติที่แวดล้อมประเทศ จึงทำให้ที่แห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมากมายให้เหล่านักท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบธรรมชาติในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังสามารถพลิกฟื้นจากเศรษฐกิจ หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศย่ำแย่เป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถผลิกฟื้นได้ในภายหลัง จากการร่วมมือการลงทุนจากประเทศรอบข้าง รวมถึงประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศทาจิกิสถานฟื้นจากเศรษฐกิจ ที่ย่ำแย่ได้ในเวลาเพียง 20 ปีนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในทาจิกิสถานเป็นอย่างไร?

ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และการเดินทางท่ามกลางทะเลทราย ในแถบตะวันออกกลางนับว่า เป็นธรรมชาติร่วมในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจร่วมกับภูมิภาค ถึงแม้ผู้คนจะนับถือศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาหลักของคนในประเทศ แต่ก็ได้รับวัฒนธรรมจากเอเชีย เข้ามาผสมผสานกันจากเส้นทางการค้า กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่าง

วัฒนธรรมการใช้เส้นเป็นการประกอบอาหาร และข้าว เป็นอาหารหลักของคนในประเทศนี้ นับว่าเป็นประเทศในดินแดนมุสลิม ที่มีความเป็นเอเชียอย่างมากเลยทีเดียว หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ ศึกษาวัฒนธรรมแล้วละก็รับรอง

จะต้องชื่นชอบประเทศนี้อย่างแน่นอน จึงทำให้มองว่า ทาจิกิสถาน เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุด ในดินแดนที่ได้รับอิสรภาพจากโซเวียต ดินแดนตะวันออกกลาง ถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่มักดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยว จากทั่วโลกที่ชื่นชอบธรรมชาติในแบบตะวันออกกลางนั้นเอง

ที่เที่ยว ยอดนิยม

ข่าวไอที 2022

เกมฟรี ออฟไลน์

แนะนำ ที่เที่ยว